Ustawa o Muzeach

USTAWA
z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach

Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24

Opracowano na podstawie t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.987.