Zasady starannych poszukiwań podmiotów uprawnionych do utworów, które mogą zostać uznane za osierocone

W dniu 20 listopada 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań. W załączniku do tego rozporządzenia umieszczono wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań.

Nowelizacja prawa autorskiego dot. utworów osieroconych

Od dnia 20 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych (Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, s. 5), dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. Urz.

Ustawa o Muzeach

USTAWA
z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach

Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24

Opracowano na podstawie t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.987.