Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy oferuje świadczenie pomocy prawnej,
w szczególności w zakresie ustawy:

 • o muzeach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.)
 • o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.)
 • o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 • Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.)
 • o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
 • o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.)
 • Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)
 • o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)
 • o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
 • o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/