Zasady starannych poszukiwań podmiotów uprawnionych do utworów, które mogą zostać uznane za osierocone

W dniu 20 listopada 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań. W załączniku do tego rozporządzenia umieszczono wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań.